Veřejná zakázka: Zastavovací studie Výstavba RD Pod Skalkou – III. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 589
Systémové číslo: P19V00000059
Datum zahájení: 09.08.2019
Nabídku podat do: 29.08.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zastavovací studie Výstavba RD Pod Skalkou – III. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování dvou zastavovacích studií řešících III. etapu výstavby rodinných domů v lokalitě Pod Skalkou, v Novém Jičíně. Zpracování těchto studií vychází z požadavku města Nový Jičín. Předmětem těchto studií je rozmístění rodinných domů, dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Hlavním cílem zpracování studie je navrhnout, prověřit a posoudit možnosti využití vymezené plochy v souladu s požadavky Územního plánu Nový Jičín a s upřesněnými potřebami zadavatele a to z hlediska urbanistického a architektonického tj. navrhnout takové uspořádání území, aby vznikla vyvážená a funkční plocha s vhodným řešením prostorového uspořádání území, architektonického uspořádání staveb a veřejného prostranství
Při tvorbě je třeba zohlednit zachování navržených přístupových komunikací na řešené pozemky.
Zpracované studie se budou lišit vymezením řešeného území.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků