Veřejná zakázka: Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 667
Systémové číslo: P20V00000062
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.02.2021
Nabídku podat do: 17.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dopravní napojení a realizace dopravní obsluhy lokality i jednotlivých nemovitostí při předpokládaném členění pozemku pro 23 rodinných domů, přičemž dojde k vybudování místní komunikace zahrnující rovněž chodníková tělesa, parkovací plochy, zpevněné plochy, veřejnou zeleň, zatrubnění příkopy a veřejné osvětlení. Další částí veřejné zakázky je vybudování inženýrských sítí, a to splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a vodovodu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 33 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy