Veřejná zakázka: Autobusová zastávka „U partyzána“ v Žilině u Nového Jičína

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 735
Systémové číslo: P22V00000008
Datum zahájení: 21.02.2022
Nabídku podat do: 11.03.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Autobusová zastávka „U partyzána“ v Žilině u Nového Jičína
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je stavba autobusové zastávky a chodníkového tělesa podél silnice č. III/4832 v Žilině, místní části Nového Jičína. Mezi novým a stávajícím chodníkovým tělesem bude vybudován přechod pro chodce, vč. nasvětlení. Odvodnění komunikace bude řešeno pomocí 2 uličních vpustí.
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované společností Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s r.o., Bezručova 879, Studénka.
Na stavbu bylo dne 20. 4. 2020 vydáno Městským úřadem Nový Jičín – Odborem územního plánování a stavebního řádu společné územní rozhodnutí a stavební povolení pod č.j. ÚPSŘ/30309/2020/Vit.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 560 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy