Veřejná zakázka: Vodovodní řad k.ú. Bludovice u Nového Jičína, záhumenní cesta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 761
Systémové číslo: P22V00000034
Datum zahájení: 05.05.2022
Nabídku podat do: 26.05.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodovodní řad k.ú. Bludovice u Nového Jičína, záhumenní cesta
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vybudování nového vodovodního řadu v lokalitě určené pro individuální zástavbu. Navržená stavba se nachází v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, vodovodní řad je veden po parcelách č.15/1, 15/2, 29, 543/2, 543/4. Vodovodní řad bude proveden z potrubí materiálu PE 100 Rc, DN 80 napojený na stávající vodovod z materiálu PVC o DN 100 na parcele č. 29 k.ú. Bludovice u Nového Jičína.
Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v projektové dokumentaci „Vodovodní řad k.ú. Bludovice u Nového Jičína, záhumenní cesta“ zpracovaná Martinem Maléřem, IČO 67325769 a ověřená autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické Radkou Rydlovou, ČKAIT 1102412.
Stavba bude realizována v souladu s povolením pro stavbu vodního díla vydaného MěÚ Nový Jičín, Odborem životního prostředí, dne 14. 1. 2022 pod č.j.:MUNJ-4920/2020/OŽP-Bš.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 760 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy