Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna dřevěných oken a dveří – Měšťanský dům na ulici 28. října 5316 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2014 04.07.2014 12:00
Dodávka nábytku pro modernizaci prostor Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2014 08.07.2014 10:00
Výstavba místní komunikace v kat.území Bludovice u Nového Jičína na p.č.93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 102.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2014 08.07.2014 09:00
Malování a nátěry ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2014 19.06.2014 07:00
Vodící, dělící a plošné vodorovné dopravní značení
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2014 27.06.2014 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení v rekreačním středisku Milotice - II. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2014 20.06.2014 09:00
Dodávka 500 kusů nových kompostérů o objemu 700l pro akci „Podpora domácího kompostování pořízením kompostérů pro občany Nového Jičína“
VZ malého rozsahu Zrušeno 02.06.2014 17.06.2014 09:00
Malování a nátěry ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2014 28.05.2014 07:00
Mateřská škola Sady, pracoviště Jiráskova 10, Nový Jičín – stavební úpravy a ZTI
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2014 19.05.2014 07:00
Výměna oken ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2014 13.05.2014 09:00
Vysokozdvizná pracovní plošina - 2. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2014 28.05.2014 10:00
Opravy místních komunikací v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 05.05.2014 09:00
Realizace interiérového vybavení, historických exponátů a audiovizuálních prvků pro expozici Generál Laudon
podlimitní Zadávání 16.04.2014 12.05.2014 10:00
Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Hotelu Praha, budova č.p.128 na ulici Lidická 6 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 494468-3965, parc. č.441, k.ú. Nový Jičín -město).
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 25.04.2014 09:00
Zaregulování otopného systému ZŠ Komenského 66, Nový Jičín - osazení a nastavení termostatických ventilů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2014 16.04.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016