Veřejná zakázka: Dodávka elektrické energie pro Město Nový Jičín a jeho organizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5
Systémové číslo: P16V00000005
Evidenční číslo zadavatele: 6999/2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631120
Počátek běhu lhůt: 05.04.2016
Nabídku podat do: 30.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka elektrické energie pro Město Nový Jičín a jeho organizace
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pravidelná fyzická dodávka (koupě) elektrické energie na hladině nízkého a vysokého napětí (silová energie) do odběrných míst a zajištění systémových služeb včetně distribuce pro Město Nový Jičín a jeho organizace.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž přenesení odpovědnosti za odchylku ± 20 % na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektrickou energií a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektrickou energií a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.
V rámci předmětu plnění dodavatel zajistí fakturaci regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 520 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo nám. 1/1
74101 Nový Jičín

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky