Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 20 ks nerezových zásobníků teplé vody
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2021 22.09.2021 09:00
Nové servery a licence pro ZŠ TYršova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.08.2021 23.09.2021 09:00
Přechod pro chodce před objektem Fokusu na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.08.2021 09.09.2021 09:00
Nákup víceúčelového multifunkčního komunálního stroje (zametací stroj se sběrem s možností využití i pro zimní údržbu)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2021 02.08.2021 09:00
Modernizace síťové infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2021 26.07.2021 08:00
Informační systémy Městského úřadu Nový Jičín
nadlimitní Zadáno 28.06.2021 02.08.2021 10:00
Veřejné osvětlení na ul. Štefánikova u ČSOB v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.06.2021 12.07.2021 09:00
Vybavení interiéru velké zasedací místnosti, chodby a kanceláře tajemníka, stavebních úprav s tím souvisejících na radnici MěÚ Nový Jičín na ulici Masarykovo nám. 1/1 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2021 13.07.2021 09:00
Chodník podél silnice I/57 na parc. č. 700/1 k.ú. Bludovice u Nového Jičína
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2021 13.07.2021 10:00
VO Nový Jičín - EFEKT 2021 (Snížení energetické náročnosti Veřejného osvětlení Nový Jičín - EFEKT 2021)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2021 10.06.2021 09:00
PARKOVIŠTĚ DLOUHÁ 8-14, II. ETAPA NOVÝ JIČÍN
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2021 11.06.2021 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín
nadlimitní Zadáno 24.05.2021 28.06.2021 10:00
Modernizované odborné učebny Fy - Ch a Z - dodávka ICT a vnitřní konektivity
podlimitní Vyhodnoceno 21.05.2021 11.06.2021 10:00
Modernizované odborné učebny Fy - Ch a Z - dodávka nábytku a nábytkového vybavení
podlimitní Vyhodnoceno 20.05.2021 11.06.2021 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny Poděbradova 1834/14 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 01.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››