Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba Lesoparku Skalky
nadlimitní Příjem nabídek 18.09.2017 30.10.2017 10:00
Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, IV. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2017 20.09.2017 09:00
Nákup hákového nosiče kontejnerů
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2017 19.09.2017 09:00
Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro roky 2017 - 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.08.2017 11.09.2017 09:00
Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, III. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2017 01.09.2017 09:00
Výměna potrubí vody a kanalizace v objektu bytového domu na ul. Jičínská 275, Nový Jičín – Loučka
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2017 17.08.2017 07:00
Veřejné osvětlení na ul. Luční v Novém Jičíně k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.07.2017 22.08.2017 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace garáží 17 – 31 v areálu TSM Nového Jičína
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.07.2017 28.07.2017 09:00
Opravy místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2017
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2017 30.06.2017 09:00
Přechod pro chodce v blízkosti MŠ Smetanovy sady v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2017 28.06.2017 08:00
Chlazení a větrání herny mateřské školy MŠ Máj
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2017 14.06.2017 09:00
Oprava hygienického zařízení – část C, 1. NP, MŠ Trojlístek, Máchova 62, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2017 02.06.2017 08:00
Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Měšťanského domu zv. Stará pošta, budova č.p.32, Masarykovo nám. 20 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13062/8-3343, parc.č. 101, k.ú. Nový Jičín - město)
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2017 10.05.2017 10:00
Parkoviště na ul. U Jičínky, parc. č 872/1
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2017 24.03.2017 09:00
Měšťanský dům č.p. 37 na ulici Dobrovského 5 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13078/8-3370) výměna oken
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2017 10.03.2017 08:00
všechny zakázky