Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kancelářského nábytku pro MěÚ Nový Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 05.04.2023 10:00
Vybudování 3 objektových předávacích stanic v domech na ul. Pod Lipami v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 05.04.2023 09:00
Rekonstrukce plynové kotelny Hotelu Praha v Novém Jičíně
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2023 14.04.2023 10:00
Vozidlo - hákový nosič kontejneru s hydraulickým nakládacím jeřábem
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2023 14.04.2023 10:00
Oprava ležaté kanalizace a rekonstrukce sociálního zařízení v 1. PP domu č. p. 617 na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 05.04.2023 10:00
Část 1. Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec – zpracování PD, Část 2. Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec – budoucí výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 03.04.2023 09:00
„Parkoviště na ul. Hřbitovní (městský hřbitov)" - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2023 27.03.2023 10:00
Stavební úpravy a opravy střešního světlíku a VZT nad kuchyní Hotelu Praha
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2023 27.03.2023 10:00
Projektová dokumentace "Rekonstrukce vstupu budovy Divadelní 139/1 v Novém Jičíně"
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2023 23.03.2023 09:00
Projektová dokumentace "Revitalizace administrativní budovy Suvorovova 1854/152 v Novém Jičíně"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2023 21.03.2023 09:00
"L501 Lávka Za Potokem 90" - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2023 16.03.2023 09:00
Projektová dokumentace "Přestavba domu Masarykovo nám. 26/15 v Novém Jičíně na dům s byty"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.02.2023 10.03.2023 09:00
Skatepark v Novém Jičíně
podlimitní Vyhodnoceno 23.02.2023 16.03.2023 10:00
Výstavba parkovišť v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 23.02.2023 16.03.2023 10:00
Modernizace kotelen v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 23.02.2023 21.03.2023 10:00
všechny zakázky