Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka ICT - Nová informatika, digitální propast 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2022 20.07.2022 13:00
Nákup stacionárního válcového drtiče včetně montáže a dopravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2022 11.07.2022 09:00
Dodávka ICT a příslušenství - Nová informatika, digitální propast 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 20.07.2022 13:00
Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - III. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2022 30.06.2022 09:00
Oprava fasády, WC a sanace objektu č. p. 617, na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2022 15.06.2022 09:00
Revitalizace bytového domu Trlicova 1587/59, Nový Jičín - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.06.2022 15.06.2022 09:00
Program Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit v domě na ul. Nádražní 886/47, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2022 10.06.2022 09:00
Pořízení nového vozidla na konvenční paliva
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2022 08.06.2022 09:00
Část 1. Projektová dokumentace "Provozní objekt (šatny) pro Sportovní areál Nový Jičín" a Část 2. Projektová dokumentace "Multifunkční hřiště ve Sportovním areálu Nový Jičín"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2022 09.06.2022 10:00
Mobiliář na ulici Tyršova v Novém Jičíně - 1. etapa (osazení obrubníku a dvojřádku)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2022 31.05.2022 09:00
Nová teplovodní přípojka pro objekt Dlouhá 1887/45 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2022 30.05.2022 08:00
Modernizace kotelny Luční 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2022 25.05.2022 09:00
Pořízení nového vozidla na alternativní paliva (elektro)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2022 20.05.2022 09:00
Dodávka 2ks elektronických úředních desek pro město Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2022 20.05.2022 11:00
Vodovodní řad k.ú. Bludovice u Nového Jičína, záhumenní cesta
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2022 26.05.2022 09:00
všechny zakázky