Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2017 30.06.2017 09:00
Přechod pro chodce v blízkosti MŠ Smetanovy sady v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2017 28.06.2017 08:00
Veřejné osvětlení ul. Revoluční - Nový Jičín, Bludovice u Nového Jičína a Žilina u Nového Jičína.
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2017 23.06.2017 08:00
Nákup a dodávka náhradních dílů a kapalin pro nákladní automobily TSM
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.06.2017 23.06.2017 09:00
Chlazení a větrání herny mateřské školy MŠ Máj
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2017 14.06.2017 09:00
Úklidové práce (včetně čisticích prostředků) určených budov TSM Nového Jičína
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2017 07.06.2017 09:00
Výměna konstrukce světlíku v kuchyni Hotelu Praha v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2017 05.06.2017 10:00
Oprava hygienického zařízení – část C, 1. NP, MŠ Trojlístek, Máchova 62, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2017 02.06.2017 08:00
Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2017 02.06.2017 09:00
Nákup dodávkového vozidla - dvoukabina, sklápěcí nástavba s ochrannou sítí za kabinou - II. kolo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2017 15.05.2017 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín
nadlimitní Hodnocení 02.05.2017 12.06.2017 10:00
Stavební úpravy střešní konstrukce, fasády základní školy p.č. 447 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí
podlimitní Hodnocení 27.04.2017 23.05.2017 10:00
Vozidlo 4x2 s přiřaditelným pohonem a ramenovým nosičem na kontejnery
podlimitní Hodnocení 27.04.2017 18.05.2017 10:00
Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Měšťanského domu zv. Stará pošta, budova č.p.32, Masarykovo nám. 20 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13062/8-3343, parc.č. 101, k.ú. Nový Jičín - město)
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2017 10.05.2017 10:00
Nákup a dodávka čtyř vozidel - II. kolo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.04.2017 26.04.2017 09:00
všechny zakázky