Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování lesních hospodářských osnov - ORP Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.11.2021 01.12.2021 09:00
Autobusové zastávky ve Straníku
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2021 01.12.2021 09:00
Dodávka ICT a příslušenství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.10.2021 11.11.2021 09:00
Rekonstrukce mostu přes vodoteč Grasmanka na ul. V Kútě, Nový Jičín - zpracování dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.10.2021 19.10.2021 09:00
Přechod pro chodce před objektem Fokusu na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.08.2021 09.09.2021 09:00
Veřejné osvětlení na ul. Štefánikova u ČSOB v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.06.2021 12.07.2021 09:00
VO Nový Jičín - EFEKT 2021 (Snížení energetické náročnosti Veřejného osvětlení Nový Jičín - EFEKT 2021)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2021 10.06.2021 09:00
PARKOVIŠTĚ DLOUHÁ 8-14, II. ETAPA NOVÝ JIČÍN
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2021 11.06.2021 09:00
Modernizované odborné učebny Fy - Ch a Z - dodávka ICT a vnitřní konektivity
podlimitní Vyhodnoceno 21.05.2021 11.06.2021 10:00
Modernizované odborné učebny Fy - Ch a Z - dodávka nábytku a nábytkového vybavení
podlimitní Vyhodnoceno 20.05.2021 11.06.2021 10:00
Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně - 1.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2021 26.05.2021 09:00
Budova radnice č.p. 1413, na ulici Lidická 4 v Novém Jičíně, výměna oken (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13052/8-3332)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2021 19.05.2021 09:00
DIGITALIZACÍ K HI-TECH VÝUCE – DODÁVKA NÁBYTKU A NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ
podlimitní Vyhodnoceno 27.04.2021 14.05.2021 10:00
DIGITALIZACÍ K HI-TECH VÝUCE – DODÁVKA ICT A VNITŘNÍ KONEKTIVITY
podlimitní Vyhodnoceno 27.04.2021 14.05.2021 10:00
Oprava ZTI
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2021 23.04.2021 09:00
všechny zakázky