Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Autobusové zastávky ve Straníku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2021 12.08.2021 09:00
Přechod pro chodce před objektem Fokusu na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2021 11.08.2021 09:00
Nákup víceúčelového multifunkčního komunálního stroje (zametací stroj se sběrem s možností využití i pro zimní údržbu)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2021 02.08.2021 09:00
Modernizace síťové infrastruktury
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.07.2021 26.07.2021 08:00
Informační systémy Městského úřadu Nový Jičín
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2021 02.08.2021 10:00
Veřejné osvětlení na ul. Štefánikova u ČSOB v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.06.2021 12.07.2021 09:00
Vybavení interiéru velké zasedací místnosti, chodby a kanceláře tajemníka, stavebních úprav s tím souvisejících na radnici MěÚ Nový Jičín na ulici Masarykovo nám. 1/1 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2021 13.07.2021 09:00
Chodník podél silnice I/57 na parc. č. 700/1 k.ú. Bludovice u Nového Jičína
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2021 13.07.2021 10:00
VO Nový Jičín - EFEKT 2021 (Snížení energetické náročnosti Veřejného osvětlení Nový Jičín - EFEKT 2021)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2021 10.06.2021 09:00
PARKOVIŠTĚ DLOUHÁ 8-14, II. ETAPA NOVÝ JIČÍN
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2021 11.06.2021 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín
nadlimitní Hodnocení 24.05.2021 28.06.2021 10:00
Modernizované odborné učebny Fy - Ch a Z - dodávka ICT a vnitřní konektivity
podlimitní Vyhodnoceno 21.05.2021 11.06.2021 10:00
Modernizované odborné učebny Fy - Ch a Z - dodávka nábytku a nábytkového vybavení
podlimitní Vyhodnoceno 20.05.2021 11.06.2021 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny Poděbradova 1834/14 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2021 01.06.2021 09:00
Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně - 1.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2021 26.05.2021 09:00
všechny zakázky