Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření VO Nový Jičín – Bludovice u Nového Jičína.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27. 08. 2016 07. 09. 2016 08:00
Oprava terasy Beskydského divadla, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. 08. 2016 07. 09. 2016 07:00
Výměna dřevěných oken – Měšťanský dům, ul. Žerotínova č.p. 41, č.o. 9, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 13. 08. 2016 23. 08. 2016 10:00
Stavební úpravy bytového domu Křižíkovského nám. 1589/4, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 12. 08. 2016 23. 08. 2016 09:00
Nákup a dodávka dvou vozidel - II. kolo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12. 08. 2016 31. 08. 2016 09:00
Realizace workoutového hřiště v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 28. 07. 2016 05. 08. 2016 08:00
Samosběrný zametací stroj
podlimitní Hodnocení 27. 07. 2016 15. 08. 2016 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace garáží 1 až 15 a návrh osvětlení hangárů č. 36 a č. 37
VZ malého rozsahu Hodnocení 23. 07. 2016 22. 08. 2016 09:00
Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc. č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína – III.etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 23. 07. 2016 04. 08. 2016 09:00
Nákup a dodávka profesionální samochodné travní sekačky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20. 07. 2016 08. 08. 2016 09:00
Veřejné osvětlení na ul. Pod Lipami, Nový Jičín.
VZ malého rozsahu Hodnocení 16. 07. 2016 09. 08. 2016 08:00
Rekonstrukce sociálního zařízení Hotelu Praha v Novém Jičíně – I.etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 16. 07. 2016 09. 08. 2016 09:00
Opravy místních komunikací v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 28. 06. 2016 14. 07. 2016 09:00
Služební vozidlo Beskydského divadla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23. 06. 2016 08. 07. 2016 09:00
Rozšíření ul. Palackého v Novém Jičíně – pruhy pro cyklisty
VZ malého rozsahu Hodnocení 09. 06. 2016 23. 06. 2016 09:00
všechny zakázky