Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkoviště Dlouhá 8 – 14, II. etapa Nový Jičín
podlimitní Příjem nabídek 26.10.2020 23.11.2020 10:00
Dodávka IC techniky k zajištění distančního vzdělávání
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2020 21.10.2020 09:00
Dodávka notebooků pro distanční vzdělávání 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2020 20.10.2020 14:00
Dodávka ICT techniky pro zajištění distančního vzdělávání
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2020 19.10.2020 10:00
Dodávka notebooků pro distanční vzdělávání 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.10.2020 12.10.2020 14:00
Dodávka 24 ks nových nerezových zásobníků teplé vody
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2020 07.10.2020 09:00
Dodávka technického vybavení odborných učeben
podlimitní Hodnocení 18.09.2020 15.10.2020 10:00
Nákup a instalace 9 ks parkovacích automatů a 1 ks závorového systému, včetně technického vybavení a softwarového příslušenství
podlimitní Vyhodnoceno 28.08.2020 16.09.2020 10:00
Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drážkách, Loučka - Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2020 15.06.2020 09:00
Veřejné osvětlení, prodloužená ul. Purkyňova, (lokalita stadion) , Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a Dolní Předměstí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2020 15.05.2020 09:00
Dodávka technického vybavení odborných učeben včetně bezbariérového vstupu
podlimitní Vyhodnoceno 16.03.2020 17.04.2020 10:00
Rekonstrukce a modernizace interiéru školních kuchyněk ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 18.03.2020 14:00
Stavební úpravy venkovních učeben ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2020 19.03.2020 14:00
Veřejné osvětlení na ul. Hřbitovní v Novém Jičíně, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2020 20.03.2020 10:00
Chodníkové těleso v ulici Na Valech v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2019 07.11.2019 09:00
všechny zakázky