Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Vodící, dělící a plošné vodorovné dopravní značení na území města Nového Jičína pro rok 2016 a rok 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27. 09. 2016 17. 10. 2016 09:00
Oprava šaten, nové šatní skříně pro žáky – ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. 09. 2016 03. 10. 2016 08:00
Krytý bazén - modernizace relax centra v hale dětského bazénu a úpravy vnějších ploch venkovního bazénu
podlimitní Příjem nabídek 23. 09. 2016 24. 10. 2016 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace garáží 1 až 15 a osvětlení hangárů č. 36 a č. 37 – II. kolo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20. 09. 2016 07. 10. 2016 09:00
Společná stezka pro chodce a cyklisty mezi ul. Dvořákova a Rybníčky, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16. 09. 2016 30. 09. 2016 09:00
Projektová dokumentace k rekonstrukci objektu na Dům bydlení a sociálních služeb v Novém Jičíně a revitalizaci přilehlých pozemků
podlimitní Příjem nabídek 15. 09. 2016 04. 10. 2016 10:00
Výměna dřevěných oken – Měšťanský dům, ul. Dobrovského č.p. 39, č.o. 2, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13. 09. 2016 21. 09. 2016 10:00
Stavební úpravy objektu na středisku Veřejná zeleň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09. 09. 2016 30. 09. 2016 09:00
Nový Jičín, zpevněné plochy před objektem bazénu, ulice Novosady
VZ malého rozsahu Hodnocení 09. 09. 2016 20. 09. 2016 10:00
Odkanalizování střediska Veřejná zeleň
VZ malého rozsahu Hodnocení 06. 09. 2016 26. 09. 2016 09:00
Rozšíření VO Nový Jičín – Bludovice u Nového Jičína.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27. 08. 2016 07. 09. 2016 08:00
Výměna dřevěných oken – Měšťanský dům, ul. Žerotínova č.p. 41, č.o. 9, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13. 08. 2016 23. 08. 2016 10:00
Nákup a dodávka dvou vozidel - II. kolo
VZ malého rozsahu Hodnocení 12. 08. 2016 31. 08. 2016 09:00
Stavební úpravy bytového domu Křižíkovského nám. 1589/4, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12. 08. 2016 23. 08. 2016 09:00
Realizace workoutového hřiště v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28. 07. 2016 05. 08. 2016 08:00
všechny zakázky