Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Budova radnice č.p. 1413, na ulici Lidická 4 v Novém Jičíně, výměna oken (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13052/8-3332)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 19.05.2021 09:00
Modernizace teplovodu Nádražní 21, 23, 26, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 18.05.2021 09:00
DIGITALIZACÍ K HI-TECH VÝUCE – DODÁVKA NÁBYTKU A NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ
podlimitní Příjem nabídek 27.04.2021 14.05.2021 10:00
DIGITALIZACÍ K HI-TECH VÝUCE – DODÁVKA ICT A VNITŘNÍ KONEKTIVITY
podlimitní Příjem nabídek 27.04.2021 14.05.2021 10:00
Kryté stání Loučka u Nového Jičína – stavební úpravy vnitřních prostor, opatření proti vodě a úprava veřejného osvětlení
podlimitní Hodnocení 22.04.2021 11.05.2021 10:00
Oprava ZTI
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2021 23.04.2021 09:00
Revitalizace bytového domu Na Lani 212, Nový Jičín
podlimitní Hodnocení 07.04.2021 27.04.2021 10:00
Revitalizace bytového domu Zborovská 400/11, Nový Jičín
podlimitní Hodnocení 06.04.2021 28.04.2021 10:00
Stavba Cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice, úsek vojenská vlečka
podlimitní Hodnocení 01.04.2021 22.04.2021 10:00
Místní komunikace v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 01.04.2021 23.04.2021 10:00
Oprava elektroinstalace ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 p.o. - 1.PP a půda - 5.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 19.04.2021 09:00
Úprava zahrady MŠ Smetanovy sady 6 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 14.04.2021 09:00
Rekonstrukce plynové kotelny Trlicova 1783/10 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.03.2021 26.04.2021 09:00
Splašková kanalizace Žilina u Nového Jičína- III.etapa,ul. Okružní
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2021 07.04.2021 09:00
Modernizace teplovodu Jičínská 212, 221, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2021 07.04.2021 09:00
všechny zakázky