Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka audio vybavení pro kino Květen Nový Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2017 04.05.2017 07:00
Nákup a dodávka čtyř vozidel - II. kolo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2017 26.04.2017 09:00
Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu občanské vybavenosti na ul. Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2017 26.04.2017 07:00
Stavební úpravy v objektu p.č. st. 1711/1 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2017 26.04.2017 07:00
Výměna konstrukce světlíku v kuchyni Hotelu Praha v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2017 26.04.2017 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení Hotelu Praha v Novém Jičíně – II.etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2017 18.04.2017 09:00
Parkoviště na ul. U Jičínky, parc. č 872/1
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2017 24.03.2017 09:00
Měšťanský dům č.p. 37 na ulici Dobrovského 5 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13078/8-3370) výměna oken
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2017 10.03.2017 08:00
RS - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova, IV. etapa
podlimitní Hodnocení 27.02.2017 03.04.2017 10:00
Stavební úpravy domu č.p. 139/1 na ul. Divadelní
podlimitní Hodnocení 23.02.2017 20.03.2017 10:00
Parkoviště a výhybna u MŠ Revoluční, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2017 22.02.2017 09:00
Úprava rampy a zídek v areálu TSM
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2016 09.12.2016 09:00
Nákup a dodávka jednokomorového termokontejneru (3,5 t) na převoz teplé obalované směsi - II. kolo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2016 25.11.2016 09:00
Odkanalizování střediska Veřejná zeleň
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2016 26.09.2016 09:00
Rozšíření ul. Palackého v Novém Jičíně – pruhy pro cyklisty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.06.2016 23.06.2016 09:00
všechny zakázky