Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Prověření hospodaření doplňkových činností příspěvkové organizace - II. kolo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2016 16.12.2016 10:00
Úprava rampy a zídek v areálu TSM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2016 09.12.2016 09:00
Nákup a dodávka jednokomorového termokontejneru (3,5 t) na převoz teplé obalované směsi - II. kolo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2016 25.11.2016 09:00
Krytý bazén - modernizace relax centra v hale dětského bazénu a úpravy vnějších ploch venkovního bazénu
podlimitní Hodnocení 23.09.2016 01.11.2016 10:00
Společná stezka pro chodce a cyklisty mezi ul. Dvořákova a Rybníčky, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2016 30.09.2016 09:00
Projektová dokumentace k rekonstrukci objektu na Dům bydlení a sociálních služeb v Novém Jičíně a revitalizaci přilehlých pozemků
podlimitní Hodnocení 15.09.2016 04.10.2016 10:00
Výměna dřevěných oken – Měšťanský dům, ul. Dobrovského č.p. 39, č.o. 2, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2016 21.09.2016 10:00
Nový Jičín, zpevněné plochy před objektem bazénu, ulice Novosady
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.09.2016 20.09.2016 10:00
Odkanalizování střediska Veřejná zeleň
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2016 26.09.2016 09:00
Výměna dřevěných oken – Měšťanský dům, ul. Žerotínova č.p. 41, č.o. 9, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.08.2016 23.08.2016 10:00
Stavební úpravy bytového domu Křižíkovského nám. 1589/4, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.08.2016 23.08.2016 09:00
Realizace workoutového hřiště v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.07.2016 05.08.2016 08:00
Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc. č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína – III.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.07.2016 04.08.2016 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení Hotelu Praha v Novém Jičíně – I.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.07.2016 09.08.2016 09:00
Opravy místních komunikací v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.06.2016 14.07.2016 09:00
všechny zakázky