Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace atria ZŠ Komenského 66 Nový Jičín
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2020 15.04.2020 10:00
Poplachový zabezpečovací systém v domě DPS na ulici Revoluční 6 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.03.2020 31.03.2020 09:00
Dodávka technického vybavení odborných učeben včetně bezbariérového vstupu
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2020 14.04.2020 10:00
Oprava fasády měšťanského domu č.p. 8 na Masarykovo nám. 8 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13057/8-3337)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.03.2020 25.03.2020 09:00
Opravy místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.03.2020 02.04.2020 10:00
Oprava balkónů a soklu bytového domu na ulici Revoluční 2 a 6 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2020 23.03.2020 09:00
Sanace čestných hrobů na městském hřbitově v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2020 20.03.2020 08:00
Rekonstrukce a modernizace interiéru školních kuchyněk ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 18.03.2020 14:00
Sanace a stavební úpravy 1. PP ZŠ Tyršova
podlimitní Hodnocení 27.02.2020 20.03.2020 10:00
Stavební úpravy venkovních učeben ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2020 19.03.2020 14:00
Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 20.02.2020 10.03.2020 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny Loučka v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 20.02.2020 11.03.2020 10:00
Veřejné osvětlení na ul. Hřbitovní v Novém Jičíně, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2020 20.03.2020 10:00
Dodávka PC, LCD monitorů a UPS pro město Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2020 21.02.2020 08:00
Modernizace plynové kotelny pro Zimní stadión v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.02.2020 27.02.2020 09:00
všechny zakázky