Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Svozové vozidlo včetně nástavby pro svoz odpadu
podlimitní Příjem nabídek 19.01.2018 07.02.2018 10:00
Parkoviště na ul. U Jičínky, parc. č 872/1
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2017 24.03.2017 09:00
Měšťanský dům č.p. 37 na ulici Dobrovského 5 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13078/8-3370) výměna oken
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2017 10.03.2017 08:00
Sestava venkovních skříněk na úschovu osobních věcí a cenností v areálu venkovního bazénu v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2016 29.03.2016 10:00
Nákup a dodávka barev pro roky 2016 - 2018 - II. kolo
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2016 25.03.2016 09:00
Nákup konvektomatu s 1ks náhradního zavážecího vozíku pro školní jídelnu ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2016 18.03.2016 08:00
Nákup konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o. – pracoviště Jubilejní 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2016 17.03.2016 08:00
Oprava stávajícího poškozeného propustku v Kojetíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2016 17.03.2016 10:00
Zajištění zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky ZŠ – 56.2551.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 03.08.2015 14.08.2015 10:00
Realizace interiérového vybavení, historických exponátů a audiovizuálních prvků pro expozici Generál Laudon
podlimitní Zadávání VZ 16.04.2014 12.05.2014 10:00
všechny zakázky