Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Most u domu č.105, ulice Revoluční v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 31.05.2019 09:00
Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2019, I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2019 28.05.2019 09:00
Stavební úpravy bytu č. 7 v objektu č.p. 39 na ulici Dobrovského 2 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 24.05.2019 09:00
Oprava balkónů bytového domu na ulici Revoluční 4 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 23.05.2019 09:00
Veřejné osvětlení v Smetanových sadech v Novém Jičíně.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2019 21.05.2019 09:00
Restaurování kamenných prvků budovy radnice - budova radnice č. p. 1, Masarykovo nám. 1 v Novém Jičíně (Nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13052/8-3332)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2019 22.05.2019 09:00
Stavební úpravy v objektu č.p. 1118 (Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, p.o.) – 1.NP dívky (levé křídlo), 2.NP chlapci (levé křídlo), 2. a 3. NP učitelé
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2019 13.05.2019 10:00
Výletní lokalita Čerťák, novostavba kiosku a zázemí areálu
podlimitní Hodnocení 15.04.2019 10.05.2019 10:00
Průběžná dodávka náplní pro tiskárny a kopírky dle potřeb zadavatele
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.04.2019 17.04.2019 09:00
Úprava prostoru před Žerotínským zámkem v Novém Jičíně, parc. č. 38, k.ú. Nový Jičín - Město
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.04.2019 12.04.2019 09:00
Oprava tělocvičen a jejich zázemí, ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín – II.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2019 10.04.2019 09:00
Energetické úspory objektu MŠ Máj, Jubilejní 1 v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 25.03.2019 15.04.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín – EFEKT2019
podlimitní Hodnocení 25.03.2019 15.04.2019 10:00
Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového Jičína
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.02.2019 18.03.2019 09:00
Dodávka nábytku pro obřadní síň MěÚ Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.02.2019 28.02.2019 10:00
všechny zakázky