Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ na ulici Jiráskova 10 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.03.2021 15.03.2021 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ na ulici Máchova 62 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.03.2021 15.03.2021 09:00
Prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2021 16.03.2021 09:00
Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. etapa
podlimitní Příjem nabídek 18.02.2021 17.03.2021 10:00
Městský architekt – externí odborný konzultant
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2021 17.03.2021 10:00
Nový Jičín-Loučka, přestavba rozvodů veřejného osvětlení na ul. Křenová, Jičínská, Za Potokem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.01.2021 09.02.2021 09:00
Zesílení stropních desek ve východní části přístavby Beskydského divadla, vč. souvisejících stavebních úprav
podlimitní Hodnocení 21.01.2021 24.02.2021 10:00
Nový dodávkový automobil
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.01.2021 02.02.2021 09:00
VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MULTIFUNKČNÍCH KLUBOVEN SVČ FOKUS, NOVÝ JIČÍN
podlimitní Vyhodnoceno 23.11.2020 21.12.2020 09:00
Dodávka technického vybavení odborných učeben
podlimitní Vyhodnoceno 18.09.2020 15.10.2020 10:00
Dodávka technického vybavení odborných učeben včetně bezbariérového vstupu
podlimitní Vyhodnoceno 16.03.2020 17.04.2020 10:00
Rekonstrukce a modernizace interiéru školních kuchyněk ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 18.03.2020 14:00
Stavební úpravy venkovních učeben ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2020 19.03.2020 14:00
Dodávka scénických pohyblivých hlav, parových svítidel a splittru včetně montáže, instalace a zaškolení pro Beskydské divadlo v Novém Jičíně.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2019 30.09.2019 09:00
Stavební úpravy v objektu č.p. 1118 (Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, p.o.) – 1.NP dívky (levé křídlo), 2.NP chlapci (levé křídlo), 2. a 3. NP učitelé
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.04.2019 13.05.2019 10:00
všechny zakázky