Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení služebního vozidla na alternativní pohon CNG pro MěÚ Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.07.2020 22.07.2020 11:00
Domovní ČOV pro MŠ v Novém Jičíně – Bludovicích č.p. 73
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2020 27.07.2020 09:00
Sanace a likvidace dřevomorky ve vile Augusta Hückela a ve vile Johanna Hückela na ul. Revoluční v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 09.07.2020 28.07.2020 10:00
Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, Sokolovská č.p. 617/9 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.07.2020 21.07.2020 09:00
Montáž 4 ks kontejnerových stání na připravenou základovou konstrukci II. kolo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2020 19.06.2020 09:00
Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drážkách, Loučka - Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2020 15.06.2020 09:00
Modernizace elektro-požární signalice Beskydského divadla v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.05.2020 04.06.2020 09:00
Stavební úpravy prostoru sprch pro veřejnost krytého bazénu v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2020 26.05.2020 10:00
Stavební úpravy zpevněných ploch a okolí MŠ Jubilejní
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 22.05.2020 08:00
Veřejné osvětlení, prodloužená ul. Purkyňova, (lokalita stadion) , Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a Dolní Předměstí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2020 15.05.2020 09:00
Vytvoření e-mailového serveru s groupwarovými službami pro město Nový Jičín včetně poskytnutí licence a poskytování technické podpory
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.04.2020 30.04.2020 09:00
Oprava ústředního vytápění v budově MŠ Máj na ulici K. Čapka 6 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2020 17.04.2020 09:00
Poplachový zabezpečovací systém v domě DPS na ulici Revoluční 6 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.03.2020 31.03.2020 09:00
Dodávka technického vybavení odborných učeben včetně bezbariérového vstupu
podlimitní Hodnocení 16.03.2020 17.04.2020 10:00
Oprava fasády měšťanského domu č.p. 8 na Masarykovo nám. 8 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13057/8-3337)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.03.2020 25.03.2020 09:00
všechny zakázky