Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkoviště a výhybna u MŠ Revoluční, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2017 22.02.2017 09:00
Přechod pro chodce u domu č.p. 81, k.ú. Bludovice u Nového Jičína
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2017 21.02.2017 09:00
Veřejné osvětlení na ul. Divadelní a Husova v okolí budovy Beskydského divadla v Novém Jičíně.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.01.2017 22.02.2017 09:00
Oprava terasy Beskydského divadla, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2017 02.02.2017 07:00
Údržba Lesoparku Skalky v roce 2017
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.01.2017 31.01.2017 10:00
Prověření hospodaření doplňkových činností příspěvkové organizace - II. kolo
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2016 16.12.2016 10:00
Úprava rampy a zídek v areálu TSM
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2016 09.12.2016 09:00
Nákup a dodávka jednokomorového termokontejneru (3,5 t) na převoz teplé obalované směsi - II. kolo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2016 25.11.2016 09:00
Odkanalizování střediska Veřejná zeleň
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2016 26.09.2016 09:00
Rozšíření ul. Palackého v Novém Jičíně – pruhy pro cyklisty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.06.2016 23.06.2016 09:00
Sestava venkovních skříněk na úschovu osobních věcí a cenností v areálu venkovního bazénu v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2016 29.03.2016 10:00
Nákup a dodávka barev pro roky 2016 - 2018 - II. kolo
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2016 25.03.2016 09:00
Nákup konvektomatu s 1ks náhradního zavážecího vozíku pro školní jídelnu ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2016 18.03.2016 08:00
Nákup konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o. – pracoviště Jubilejní 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2016 17.03.2016 08:00
Oprava stávajícího poškozeného propustku v Kojetíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2016 17.03.2016 10:00
všechny zakázky