Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VO Nový Jičín - EFEKT 2021 (Snížení energetické náročnosti Veřejného osvětlení Nový Jičín - EFEKT 2021)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2021 10.06.2021 09:00
PARKOVIŠTĚ DLOUHÁ 8-14, II. ETAPA NOVÝ JIČÍN
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2021 11.06.2021 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2021 28.06.2021 10:00
Modernizované odborné učebny Fy - Ch a Z - dodávka ICT a vnitřní konektivity
podlimitní Hodnocení 21.05.2021 11.06.2021 10:00
Modernizované odborné učebny Fy - Ch a Z - dodávka nábytku a nábytkového vybavení
podlimitní Hodnocení 20.05.2021 11.06.2021 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny Poděbradova 1834/14 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2021 01.06.2021 09:00
Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně - 1.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2021 26.05.2021 09:00
Budova radnice č.p. 1413, na ulici Lidická 4 v Novém Jičíně, výměna oken (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13052/8-3332)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2021 19.05.2021 09:00
Modernizace teplovodu Nádražní 21, 23, 26, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2021 18.05.2021 09:00
DIGITALIZACÍ K HI-TECH VÝUCE – DODÁVKA NÁBYTKU A NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ
podlimitní Vyhodnoceno 27.04.2021 14.05.2021 10:00
DIGITALIZACÍ K HI-TECH VÝUCE – DODÁVKA ICT A VNITŘNÍ KONEKTIVITY
podlimitní Vyhodnoceno 27.04.2021 14.05.2021 10:00
Kryté stání Loučka u Nového Jičína – stavební úpravy vnitřních prostor, opatření proti vodě a úprava veřejného osvětlení
podlimitní Vyhodnoceno 22.04.2021 11.05.2021 10:00
Oprava ZTI
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2021 23.04.2021 09:00
Revitalizace bytového domu Na Lani 212, Nový Jičín
podlimitní Vyhodnoceno 07.04.2021 27.04.2021 10:00
Oprava elektroinstalace ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 p.o. - 1.PP a půda - 5.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 19.04.2021 09:00
všechny zakázky