Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Azylový dům Straník - rekonstrukce vnitřních prostor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2023 11.10.2023 14:00
Veřejné osvětlení na ul. Slezská v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2023 27.09.2023 09:00
Projektová dokumentace "Revitalizace radnice v Novém Jičíně - boční vchod a dvůr"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.09.2023 20.09.2023 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení Hotelu Praha na ulici Lidická 128/6, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2023 18.09.2023 09:00
Výstavba fotovoltaické elektrárny v objektu Technických služeb města Nového Jičína
podlimitní Příjem nabídek 28.08.2023 25.09.2023 10:00
VO EFEKT 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2023 04.09.2023 12:00
Výtahy bytového domu Jičínská 275 Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.08.2023 30.08.2023 09:00
Dodávka serverů a licencí pro ZŠ Tyršova 1, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2023 04.08.2023 12:00
Chodníkové těleso na ul. Hřbitovní v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2023 26.07.2023 09:00
Autobusová zastávka „požární zbrojnice“ v Žilině u Nového Jičína
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2023 25.07.2023 09:00
Revitalizace Laudonova nádvoří v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2023 24.07.2023 09:00
Parkoviště Smetanovy sady před bytovými domy č.p. 8-10
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2023 14.07.2023 09:00
Řemesla – dodávka ICT a učebních pomůcek
podlimitní Hodnocení 28.06.2023 18.07.2023 10:00
Dopravní řešení okolí škol na ul. Dlouhá v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2023 26.06.2023 14:00
M704 Most Na Poříčí u č. p. 53
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2023 19.06.2023 09:00
všechny zakázky