Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro roky 2017 - 2019
Odesílatel Irena Bambuchová
Organizace odesílatele Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace [IČO: 00417688]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.08.2017 09:45:58
Předmět Výzva

Vážená paní, Vážený pane,

dovolujeme si Vás upozornit, že na e-tržišti E-ZAK byla zveřejněna nová zakázka.

Výzvu s možností vytvoření nabídky naleznete po přihlášení do systému E-ZAK na URL https://ezak.novyjicin.cz/vz00000453

Název: „Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro roky 2017 - 2019“

Termín odevzdání nabídek: - do 11. 09. 2017 do 09:00 hod.

Jedná se o elektronickou aukci.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Administrátor