Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce trafostanice – rozvodny VN/NN
Odesílatel Irena Bambuchová
Organizace odesílatele Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace [IČO: 00417688]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2018 08:40:40
Předmět Výzva

Vážená paní, Vážený pane,

dovolujeme si Vás upozornit, že na e-tržišti E-ZAK byla zveřejněna nová zakázka.

Výzvu s možností vytvoření nabídky naleznete po přihlášení do systému E-ZAK na URL https://ezak.novyjicin.cz/vz00000503

Název: „Rekonstrukce trafostanice – rozvodny VN/NN“

Termín odevzdání nabídek: - do 14. 06. 2018 do 09:00 hod.

Jedná se o elektronickou aukci.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Administrátor