Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna dřevěných oken v domě č.p.617, na ulici Sokolovská č.o.9 v Novém Jičíně
Odesílatel Blanka Zagorská
Organizace odesílatele Město Nový Jičín [IČO: 00298212]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2019 08:48:10
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:
Dotaz ze dne 28.5.2019
„Je prosím k této zakázce zpracovaná projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu - výkazu výměr? Pro zpracování cenové nabídky a porovnatelnost nabídek jednotlivých účastníků je to nutné. Technická specifikace, která je přílohou Výzvy/zadávací dokumentace, je příliš obecná a neobsahuje konkrétní rozsah prací včetně množství.

Bude účastníkům umožněna prohlídka místa plnění?

Je nutné dodržet stavební hloubku euroken min. 82 mm nebo je hlavním parametrem splnění požadované hodnoty Uw = 0,8 W/m2K bez ohledu na stavební hloubku profilu a použité zasklení?“

Odpověď:
Veškeré podklady k této zakázce jsou vloženy do E-ZAKu. V technických parametrech jsou přesné specifikace včetně toho, co bude obsahem nabídkové ceny. Výkaz výměr není. Standardně výrobci oken dávají Cenovou nabídku, ve které jsou okna a veškeré navazující práce.

Pokud bude zájem, je možno zajistit prohlídku uvnitř objektu. Zvenku je objekt volně přístupný.

Technické parametry je nutno dodržet všechny.

Ing. Blanka Zagorská