Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení VO Nový Jičín - EFEKT 2021 (Snížení energetické náročnosti Veřejného osvětlení Nový Jičín - EFEKT 2021)
Odesílatel Renata Volková
Organizace odesílatele Město Nový Jičín [IČO: 00298212]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2021 10:41:17
Předmět Hodnocení nabídek

Vážení,
v kolonce veřejné dokumenty byly umístěny dokumenty :
Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky, protokol o otevírání obálek a jednání komise a protokol o jednání komise k posouzení a hodnocení nabídek.
Všem děkuji za účast
Volková
investiční technik