Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úprava zahrady MŠ Komenského – 1. etapa (SO 01, SO 02, SO 04, SO 05)
Odesílatel Michaela Sochová
Organizace odesílatele Město Nový Jičín [IČO: 00298212]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2023 09:57:52
Předmět Výzva

Vážená paní, Vážený pane,

dovolujeme si Vás upozornit, že na e-tržišti E-ZAK byla zveřejněna nová zakázka: „Úprava zahrady MŠ Komenského – 1. etapa (SO 01, SO 02, SO 04, SO 05)“.
Informace k vytvoření nabídky naleznete po přihlášení do systému E-ZAK u příslušné zakázky.

Termín odevzdání nabídek: 5.5.2023 v 9:00

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Sochová Michaela