Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 1. Projektová dokumentace "Provozní objekt (šatny) pro Sportovní areál Nový Jičín" a Část 2. Projektová dokumentace "Multifunkční hřiště ve Sportovním areálu Nový Jičín"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2022 09.06.2022 10:00
Mobiliář na ulici Tyršova v Novém Jičíně - 1. etapa (osazení obrubníku a dvojřádku)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2022 31.05.2022 09:00
Parkoviště na ulici Vančurova (část 1 a část 2)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2022 27.05.2022 09:00
Vozidlo pro svoz komunálního odpadu (odpadkových košů)
podlimitní Zadáno 24.03.2022 14.04.2022 10:00
Parkoviště na ul. Dlouhé (část 1 a část 2)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2022 24.03.2022 09:00
Autobusové zastávky ve Straníku
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2021 01.12.2021 09:00
Informační systémy Městského úřadu Nový Jičín
nadlimitní Zadáno 28.06.2021 02.08.2021 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín
nadlimitní Zadáno 24.05.2021 28.06.2021 10:00
Městský architekt – externí odborný konzultant
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2021 17.03.2021 10:00
VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MULTIFUNKČNÍCH KLUBOVEN SVČ FOKUS, NOVÝ JIČÍN
podlimitní Zadáno 23.11.2020 21.12.2020 09:00
Revitalizace atria ZŠ Komenského 66 Nový Jičín
podlimitní Zadáno 20.03.2020 15.04.2020 10:00
Rekonstrukce a modernizace interiéru školních kuchyněk ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 18.03.2020 14:00
Stavební úpravy venkovních učeben ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2020 19.03.2020 14:00
Zajištění telekomunikačních služeb v mobilních sítích pro město Nový Jičín
podlimitní Zadáno 24.10.2019 18.11.2019 10:00
Poskytování odborných služeb pověřence pro ochranu osobních údajů a některých souvisejících činností.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2019 16.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››