Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2021 28.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016