Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava ZTI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2021 23.04.2021 09:00
Revitalizace bytového domu Na Lani 212, Nový Jičín
podlimitní Příjem nabídek 07.04.2021 27.04.2021 10:00
Revitalizace bytového domu Zborovská 400/11, Nový Jičín
podlimitní Příjem nabídek 06.04.2021 28.04.2021 10:00
Místní komunikace v Novém Jičíně
podlimitní Příjem nabídek 01.04.2021 23.04.2021 10:00
Stavba Cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice, úsek vojenská vlečka
podlimitní Příjem nabídek 01.04.2021 22.04.2021 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny Trlicova 1783/10 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2021 26.04.2021 09:00
Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín
podlimitní Příjem nabídek 05.03.2021 26.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016