Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kancelářského nábytku pro MěÚ Nový Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 05.04.2023 10:00
Vybudování 3 objektových předávacích stanic v domech na ul. Pod Lipami v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 05.04.2023 09:00
Rekonstrukce plynové kotelny Hotelu Praha v Novém Jičíně
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2023 14.04.2023 10:00
Vozidlo - hákový nosič kontejneru s hydraulickým nakládacím jeřábem
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2023 14.04.2023 10:00
Oprava ležaté kanalizace a rekonstrukce sociálního zařízení v 1. PP domu č. p. 617 na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 05.04.2023 10:00
Část 1. Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec – zpracování PD, Část 2. Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec – budoucí výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 03.04.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016