Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Cena celkem za revizní činnosti včetně DPH
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
Cena celkem za revizní činnosti včetně DPH dle požadavků v zadávací dokumentaci a příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

868000 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
Nastavení kritéria pro elektronickou aukci
Ano
Minimální rozdíl/krok změny aukční hodnoty: 1000 v jednotkách kritéria
Maximální rozdíl/krok změny aukční hodnoty: 10000 v jednotkách kritéria
zpět