Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Celková nabídková cena za vozidlo včetně DPH
Jednotka: kus
Popis:
(nepovinné)
Celková nabídková cena včetně DPH za vozidlo dle podmínek v Zadávací dokumentací a v Příloze č. 2 Návrh smluvních podmínek.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

2025000 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět