Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Celková cena bez DPH za dílo celkem
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
Celková cena bez DPH za dílo celkem jako součet ceny celkem bez DPH z přílohy č. 1 a přílohy č. 2 Zadávací dokumentace.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

1476500 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět