Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výběr provozovatele tepelného hospodářství města Nový Jičín
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění koncese je provozování tepelného hospodářství města Nový Jičín, tj. zajištění řádného chodu teplárenské infrastruktury ve správě zadavatele (provádění údržby, revizí, oprav atp.) za účelem výroby a dodávek tepla a teplé užitkové vody v plném rozsahu do stávajících odběrných míst koncovým odběratelům a dále výroba elektrické energie na kogeneračních jednotkách zadavatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 1, 602 00 Brno
Kontakt: e-mail: vz@mt-legal.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 08.10.2018 10:00
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 10.09.2018 17:00