Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Veřejné osvětlení na ul. Hřbitovní v Novém Jičíně, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Hřbitovní v okolí parkoviště městského hřbitova. Cílem je nasvětlení prostoru okolo chodníků a částí místní komunikace ul. Hřbitovní. Jedná se o rekonstrukci el. rozvodu (kabelové poruchy) včetně světelných bodů veřejného osvětlení (VO) a způsobu napojení na městský systém. Napájecí vedení a osvětlovací body VO budou umístěny přibližně ve stávajících trasách s doplněním o trasy nové s respektováním stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich ochranných pásem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)
Kontakt: Renata Volková
e-mail: rvolkova@novyjicin-town.cz
tel: 556768251
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR nad 350.000 Kč
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20.03.2020 10:00
Datum zahájení: 20.02.2020 14:14
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: