Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy zpevněných ploch a okolí MŠ Jubilejní
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je úprava zahrady mateřské školy Jubilejní v Novém Jičíně. Zahrada leží na parcele č. 384/38 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. Parcela o rozloze 2973m2 je vedena jako ostatní plocha (ostatní komunikace) a je v majetku Města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín (právo hospodaření se svěřeným majetkem obce: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, K. Čapka 372/6, 74101 Nový Jičín)

Stavební úpravy zpevněných ploch a okolí MŠ Jubilejní se dělí na stavební objekty:

SO01 - Zahrada
SO02 - Zpevněné plochy u vstupu
SO03 - Sadové úpravy

Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci firmou Kudělka s.r.o., Architektonická kancelář - Ing. arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín v prosinci 2018. Projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou uchazečům poskytnuty v digitální podobě jako příloha této výzvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)
Kontakt: Michal Hub
mhub@novyjicin-town.cz
556 768 223
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR nad 350.000 Kč
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.05.2020 08:00
Datum zahájení: 11.05.2020 10:01