Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MULTIFUNKČNÍCH KLUBOVEN SVČ FOKUS, NOVÝ JIČÍN
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Projekt řeší zateplení 1.NP a nástavbu na střeše přízemní části objektu. Nástavba je konstrukčně řešena jako dřevostavba, která dispozičně navazuje na 2.NP hlavní budovy. V návaznosti na nástavbu je navrženo venkovní ocelové schodiště, které bude sloužit jako požární únik. V navržené nástavbě bude umístěn multifunkční sál s navazujícími sklady, přípravnu, sociální zařízení, šatna a hala, která může zároveň sloužit jako zasedací místnost. Vytápění objektu včetně nové nástavby je řešeno stávající plynovou kotelnou.
Dále budou provedeny stavební úpravy v interiéru budovy (učebna dílen) a předláždění příjezdového dvora.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 21.12.2020 09:00
Datum zahájení: 23.11.2020 11:30