Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: M704 Most Na Poříčí u č. p. 53
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace opravy mostu ev. č. M704 Most Na Poříčí u č. p. 53 (na pozemku parc. č. 1836/1, 1836/16, 1836/15, 1345 a 1831 v k.ú. Žilina u Nového Jičína), která bude spočívat ve výměně nosné konstrukce mostu a ložisek. V případě potřeby dojde k úpravě úložných prahů, není předpokládán další zásah do spodní stavby mostu. Pro návrh nové nosné konstrukce bude použit trvanlivější materiál než stávající dřevo např. ocel nebo železobeton. Šířka mostu zůstane zachována, případně bude rozšířena pouze s ohledem na změny, které vyvolá použití jiného materiálu. Výška nosné konstrukce bude uzpůsobena novému materiálu nosné konstrukce. Dle navržené technologie výroby nosné konstrukce bude případně zpracován návrh mostního provizoria.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)
Kontakt: Kateřina Janečková
e-mail: katerina.janeckova@novyjicin.cz
tel: 556 768 223
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR nad 350.000 Kč
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.06.2023 09:00
Datum zahájení: 29.05.2023 09:52
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: