Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace administrativní budovy Suvorovova 1854/152 v Novém Jičíně
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je částečná realizace energeticko-úsporných opatření, jejichž součástí je výměna výplní otvorů (oken a vstupních dveří), zateplení obvodového zdiva, zateplení soklu, úprava atiky včetně oplechování a hromosvodové soustavy. Součástí realizace díla bude dodávka a montáž zařízení specifikovaného v příloze č. 2 Specifikace oken a dveří návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Nový Jičín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)
Kontakt: Alena Seibertová
e-mail: alena.seibertova@novyjicin.cz
tel: 556 768396
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 13.05.2024 10:00
Datum zahájení: 03.04.2024 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):