Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Cena za 1 tunu posypové kamenné soli bez DPH - letní cena
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: t
Poptávané množství: 150 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Cena za 1 tunu posypové kamenné soli bez DPH
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

1999 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
Nastavení cenové položky pro elektronickou aukci
Minimální rozdíl/krok snížení ceny: 10 v jednotkách cenové kategorie
Maximální rozdíl/krok snížení ceny: 100 v jednotkách cenové kategorie
zpět