Veřejná zakázka: Okružní křižovatka na ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně – zpracování projektové dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 593
Systémové číslo: P19V00000063
Datum zahájení: 05.09.2019
Nabídku podat do: 20.09.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Okružní křižovatka na ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně – zpracování projektové dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí plnění bude rovněž inženýrská činnost k zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Projektová dokumentace bude řešit nahrazení stávající průsečné křižovatky kruhovým objezdem, úprava přechodů pro chodce včetně jejich nasvětlení, vybudování ochranných ostrůvků pro chodce, předsazení chodníkových ploch a bezbariérové řešení. Kruhový objezd se bude nacházet v místě křížení ulic Gen. Hlaďo, K Nemocnici a 28. října. Součástí projektu bude i řešení přechodu pro chodce u domu č.18 na ul. Gen. Hlaďo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky