Veřejná zakázka: Výletní lokalita Čerťák PLÁŽ – terénní úpravy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 600
Systémové číslo: P19V00000070
Datum zahájení: 04.10.2019
Nabídku podat do: 16.10.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výletní lokalita Čerťák PLÁŽ – terénní úpravy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je revitalizace pláže a to tak, že dojde k revitalizaci trávníku přiléhajícího k přístupové asfaltové komunikaci a to ve vzdálenosti cca 10,5 m (východní okraj řeš. území) až cca 6,5 m (západní okraj) směrem od obrubníku komunikace k vodní hladině. Navazující pláž v šířce cca 3,0 m bude stavebně upravena a finálně řešena jako oblázková. Obdobným způsobem bude upraven i vstup do vody a to do hloubky cca 16 m od začátku hladiny (hloubka vody v místě ukončení úpravy by měla být cca 1,5-1,6 m). Objekt čerpadla vody pro sjezdovku na Svinci není předmětem těchto úprav, pouze zemina, která ho kryje rovněž projde revitalizací trávníku a na nejstrmější části osazením skalníku.
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované firmou ARCHITRÁV s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín v září 2019. Projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou uchazečům poskytnuty v digitální podobě jako příloha této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 071 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky