Veřejná zakázka: PARKOVIŠTĚ DLOUHÁ 8-14, II. ETAPA NOVÝ JIČÍN

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 704
Systémové číslo: P21V00000035
Datum zahájení: 25.05.2021
Nabídku podat do: 11.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PARKOVIŠTĚ DLOUHÁ 8-14, II. ETAPA NOVÝ JIČÍN
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího parkoviště, čímž vznikne 71 nových kolmých stání pro osobní vozidla. Současně je řešeno odvodnění parkoviště a sadové úpravy v okolí parkoviště.
Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jaromírem Dybalem, Smetanová 1150, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 63685850, ČKAIT 0002556, v únoru 2020, územním rozhodnutím vydaným dne 27. 11. 2019 pod č.j.: ÚPSŘ/84964/2019/Kop, stavebním povolením vydaným dne 15. 7. 2020 pod č.j. ÚPSŘ/63605/2020/Kop a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo a přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky