Veřejná zakázka: Autobusové zastávky ve Straníku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 726
Systémové číslo: P21V00000057
Datum zahájení: 12.11.2021
Nabídku podat do: 01.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Autobusové zastávky ve Straníku
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí zakázky bude i inženýrská činnost k zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí pro vydání společného povolení.
Projektová dokumentace bude řešit výstavbu dvou autobusových zastávek ve Straníku, včetně jejich propojení chodníkovým tělesem a přechodem pro chodce s nasvětlením. Součástí řešení bude odvodnění komunikace v řešeném úseku.
Podkladem pro projektovou dokumentaci je studie „Posouzení možnosti umístění autobusových zastávek ve Straníku“ zpracovaná Ing. Miroslavem Knápkem v říjnu 2019, studie „Chodníkové těleso ve Straníku u Nového Jičína“ zpracovaná společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v dubnu 2016 a vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu. Dokumentace včetně soupisu prací budou zpracovány tak, aby umožňovali případnou realizaci stavby ve dvou etapách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky