Veřejná zakázka: Dodávka 2ks elektronických úředních desek pro město Nový Jičín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 763
Systémové číslo: P22V00000036
Datum zahájení: 06.05.2022
Nabídku podat do: 20.05.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka 2ks elektronických úředních desek pro město Nový Jičín
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
• dodávka 2ks elektronické úřední desky (dále jen EÚD) v totožném provedení (včetně dopravy na místo plnění) a její osazení v místě plnění ve vestibulu radnice městského úřadu s tím že vlastní jednotky budou umístněné uvnitř vestibulu a ovládací dotykový panel bude umístěn z venkovní strany v prostorech podloubí. Napojení EÚD na datový zdroj IS používaného Zadavatelem kterým je informační systém VERA. Konektivitu internetu (2x standartní zásuvka LAN) a napájení (2x standartní zásuvka 230V/10A) zajistí v prostorách vestibulu Zadavatel.,
• zprovoznění elektronické úřední desky (napojení na datový zdroj, připojení k síti LAN a ke zdroji elektrické energie, oživení elektronické úřední desky a nastavení dle technické specifikace včetně jejího uvedení do plnohodnotného provozu,
• administrátorské zaškolení a zaškolení obsluhy pro práci s jednotlivými zařízeními a softwarem v potřebném rozsahu (dále též jen SW“),
• poskytnutí uživatelských licencí nutných k plnohodnotnému užívání zařízení, např. ve vztahu k ovládacímu SW,
• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
• předání veškerých dokladů nutných k převzetí a užívání díla kupujícím,
• poskytování softwarové podpory díla,
• poskytování servisu díla po dobu záruky 5 let (60 měsíců).
•Podrobně viz Příloha č.1 - Technická specifikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 560 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo nám. 1/1
74101 Nový Jičín

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy