Veřejná zakázka: Parkoviště na ulici Vančurova (část 1 a část 2)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 769
Systémové číslo: P22V00000042
Datum zahájení: 13.05.2022
Nabídku podat do: 27.05.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkoviště na ulici Vančurova (část 1 a část 2)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí zakázky bude i inženýrská činnost k zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí pro vydání společného povolení.
Část 1. Parkoviště na ulici Vančurova (podélná stání) v Novém Jičíně
Projektová dokumentace bude řešit stavbu parkoviště na ulici Vančurova pro 5 podélných parkovacích míst na pozemku parc. č. 354/3 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí případných přeložek inženýrských sítí a chodníků.
Část 2. Parkoviště na ul. Vančurova (nové parkoviště) v Novém Jičíně
Projektová dokumentace bude řešit stavbu parkoviště na ulici Vančurova pro 12 parkovacích míst na pozemku parc. č. 638 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí – nové parkoviště včetně příjezdové komunikace přes pozemek parc. č. 354/11 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí a případných přeložek inženýrských sítí a chodníků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 290 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky