Veřejná zakázka: Parkoviště a cyklostezka ve Sportovním areálu Nový Jičín - projektová dokumentace (Opakované zadání)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 778
Systémové číslo: P22V00000051
Evidenční číslo zadavatele: 7948/2022
Datum zahájení: 31.05.2022
Nabídku podat do: 13.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkoviště a cyklostezka ve Sportovním areálu Nový Jičín - projektová dokumentace (Opakované zadání)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zpracování projektové dokumentace „Parkoviště a cyklostezka ve Sportovním areálu Nový Jičín“ a to:
- dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP),
- dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně všech potřebných průzkumů a soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.
Součástí zakázky bude rovněž inženýrská činnost, spočívající v zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, potřebných k povolení a rozhodnutí pro realizaci stavby včetně zajištění pravomocného rozhodnutí ve společném řízení a zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 285 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky