Veřejná zakázka: Místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 796
Systémové číslo: P22V00000069
Datum zahájení: 20.07.2022
Nabídku podat do: 08.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce poškozeného povrchu místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem, rozšíření této komunikace, zřízení výhyben a krajnic. Součástí zakázky bude i odvodnění komunikace – rekonstrukce betonového odvodňovacího žlabu, položení nového odvodňovacího žlabu, vybudování nové horské vpusti a nového betonového propustku. Celková plocha úprav činí cca 2766 m2, délka řešeného úseku je cca 400 m.

Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované Ing. Markem Milichem, IČO 04325630 a autorizované Ing. Vítem Rybákem, ČKAIT - 1000609.
Ke stavbě bylo dne 29. 6. 2022 vydáno Městským úřadem Nový Jičín – Odborem územního plánování a stavebního řádu společné územní rozhodnutí a stavební povolení pod č.j. MUNJ-63577/2022/ÚPSŘ-Kop.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 650 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy