Veřejná zakázka: Část 1. Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec – zpracování PD, Část 2. Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec – budoucí výkon autorského dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 854
Systémové číslo: P23V00000031
Datum zahájení: 15.03.2023
Nabídku podat do: 03.04.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Část 1. Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec – zpracování PD, Část 2. Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec – budoucí výkon autorského dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci části místní komunikace na ul. U Mlýna, v úseku o délce cca 25 m, u domu č. p. 126, včetně rekonstrukce propustku a opěrné zídky – viz přiložená situace rozsahu záměru a fotodokumentace. Předmětem zakázky je rovněž závazek uzavřít následně příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru.

Předmětem zakázky je vypracování dokumentace bouracích prací (DBP), dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně podrobného soupisu prací, dodávek a služeb s ocenění výkazem výměr.
Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace.

Část 1. – vypracování vlastní projektové dokumentace
Část 2. – budoucí výkon autorského dozoru na stavbě

Nejedená se o postup dle § 35 ZZVZ, účastník zadávacího řízení musí podat nabídku na obě části předmětu plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 420 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy