Veřejná zakázka: Pasport místních komunikací, dopravního značení a mostních objektů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 869
Systémové číslo: P23V00000046
Datum zahájení: 18.04.2023
Nabídku podat do: 02.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pasport místních komunikací, dopravního značení a mostních objektů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření a předání digitálních pasportů místních komunikací, vodorovného a svislého dopravní značení, mostních objektů a technických bezpečnostních prvků. Součástí zakázky bude:
a) Vytvoření vektorové sítě místních komunikací – silnic, parkovišť, parkovacích stání, chodníků a stezek.
b) Kategorizace místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., která bude provedena ve spolupráci a na základě pokynů od objednatele.
c) Pasportizace svislého dopravního značení (SDZ) nad pořízenými daty.
d) Pasportizace vodorovného dopravního značení (VDZ) nad pořízenými daty.
e) Vytvoření dat pro městský GIS, jednotlivých vektorových vrstev a naplnění dat do městského GIS systému používaný objednatelem v součinnosti s dodavatelem GIS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky