Veřejná zakázka: Propustek u domu č.p.61, k.ú. Straník – zpracování PD a budoucí výkon autorského dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 876
Systémové číslo: P23V00000053
Datum zahájení: 11.05.2023
Nabídku podat do: 29.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Propustek u domu č.p.61, k.ú. Straník – zpracování PD a budoucí výkon autorského dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci propustku ve Straníku, místní části Nového Jičína, u domu č. 61. Rekonstrukce bude rovněž zahrnovat opěrné zdi mezi propustkem a požární nádrží, přičemž stavba bude ukončena před hrází požární nádrže (viz příloha č. 2 a 3 Smlouvy o dílo). Předmětem zakázky je rovněž závazek uzavřít následně příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru.
Předmětem zakázky je vypracování dokumentace bouracích prací (DBP), dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně podrobného soupisu prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky