Veřejná zakázka: Část 1 Úklidové práce v prostorách budov Městského úřadu Nový Jičín

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 883
Jedná se o část veřejné zakázky: Úklidové práce v budovách města Nový Jičín

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 Úklidové práce v prostorách budov Městského úřadu Nový Jičín

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb pravidelného, nepravidelného a generálního úklidu v prostorách budov Městského úřadu Nový Jičín na adrese:
• Masarykovo náměstí 1/1 (ve Smlouvě označena také jako „Radnice“),
• Masarykovo náměstí 2/2 (ve Smlouvě označena také jako „Radnice“),
• Masarykovo náměstí 3/3 (ve Smlouvě označena také jako „Radnice“),
• Masarykovo náměstí 45/29 (ve Smlouvě označena také jako „NCNJ“),
• Lidická 1413/4 (ve Smlouvě označena také jako „Radnice“),
• Divadelní 139/1 (ve Smlouvě označena také jako „Divadelní 1“),
• Divadelní 849/8 (ve Smlouvě označena také jako „Divadelní 8“).
Požadavky na rozsah a charakter předmětu plnění jsou podrobně a závazně specifikovány v přílohách č. 1 – Standardy úklidových služeb a č. 2 – Rozsah úklidových prací vzorového závazného návrhu Smlouvy o provádění úklidových prací, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 6 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Nový Jičín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků