Veřejná zakázka: Část 2 Úklidové práce v prostorách budov města Nový Jičín ve správě Odboru bytového

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 884
Jedná se o část veřejné zakázky: Úklidové práce v budovách města Nový Jičín

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 Úklidové práce v prostorách budov města Nový Jičín ve správě Odboru bytového

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb pravidelného úklidu v prostorách budov města Nový Jičín ve správě Odboru bytového na adrese:
• Sokolovská 9, Nový Jičín (nebytový dům),
• Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín (nebytový dům),
• Suvorovova 1854/152, Nový Jičín (nebytový dům),
• Lidická 1, Nový Jičín (nebytové prostory),
• Zborovská 11, Nový Jičín (bytový dům),
• Trlicova 10, Nový Jičín (bytový dům),
• Masarykovo náměstí 2, Nový Jičín (bytový dům),
• Jičínská 272, Nový Jičín-Loučka (bytový dům),
• Jičínská 275, Nový Jičín-Loučka (bytový dům),
• Na Lani 212, Nový Jičín-Loučka (bytový dům),
• Revoluční 36, Nový Jičín (bytový dům),
• Dlouhá 19, Nový Jičín (bytový dům),
• U Jičínky 25, Nový Jičín (dům s byty zvláštního určení),
• Pod Lipami 19, Nový Jičín (dům s byty zvláštního určení),
• Revoluční 6, Nový Jičín (dům s byty zvláštního určení),
• Luční 2, Nový Jičín (bytový dům),
• Luční 3, Nový Jičín (bytový dům),
• Luční 4, Nový Jičín (bytový dům),
• K Archivu 2, Nový Jičín (bytový dům).
Požadavky na rozsah a charakter předmětu plnění jsou podrobně a závazně specifikovány v přílohách č. 1 – Standardy úklidových služeb a č. 2 – Rozsah úklidových prací vzorového závazného návrhu Smlouvy o provádění úklidových prací, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 3 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Nový Jičín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků