Veřejná zakázka: Dopravní řešení okolí škol na ul. Dlouhá v Novém Jičíně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 893
Systémové číslo: P23V00000070
Datum zahájení: 12.06.2023
Nabídku podat do: 26.06.2023 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dopravní řešení okolí škol na ul. Dlouhá v Novém Jičíně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně podrobného soupisu prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr.
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace, jejímž cílem je dopravní řešení okolí škol na ulici Dlouhá v Novém Jičíně na pozemku par. č. 491/11, par. č. 491/9, par. č. 491/15, par. č. 503, par. č. 507, par. č. 508/1, par. č. 509/4, par. č. 509/3, par. č. 509/1 a par. č. 508/2 v katastrálním území Loučka u Nového Jičína a par. č. 431/66, par. č. 431/68, par. č. 431/69, par. č. 457/4, par. č. 457/2, par. č. 457/12, par. č. 433, par. č. 431/73, par. č. 431/70, par. č. 457/11, par. č. 431/40, par. č. 431/76, par. č. 431/77, par. č. 457/10, par. č. 431/41, par. č. 431/78, par. č. 431/54, par. č. 621/5 a par. č. 431/77 v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí.
Podkladem pro projektovou dokumentaci bude koncepční „Studie dopravního řešení okolí škol na ulici Dlouhá v Novém Jičíně“ zpracovaná Tomášem Tillem, Tovární 360, 742 13 Studénka, v lednu 2023 (příloha č. 2 této výzvy). Studie dopravního řešení navrhuje 3 etapy realizace. Projektová dokumentace bude řešit jen I. a III. etapu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky