Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kancelářského nábytku pro MěÚ Nový Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 05.04.2023 10:00
Vybudování 3 objektových předávacích stanic v domech na ul. Pod Lipami v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 05.04.2023 09:00
Rekonstrukce plynové kotelny Hotelu Praha v Novém Jičíně
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2023 14.04.2023 10:00
Vozidlo - hákový nosič kontejneru s hydraulickým nakládacím jeřábem
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2023 14.04.2023 10:00
Oprava ležaté kanalizace a rekonstrukce sociálního zařízení v 1. PP domu č. p. 617 na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 05.04.2023 10:00
Část 1. Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec – zpracování PD, Část 2. Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec – budoucí výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 03.04.2023 09:00
„Parkoviště na ul. Hřbitovní (městský hřbitov)" - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2023 27.03.2023 10:00
Stavební úpravy a opravy střešního světlíku a VZT nad kuchyní Hotelu Praha
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2023 27.03.2023 10:00
Projektová dokumentace "Rekonstrukce vstupu budovy Divadelní 139/1 v Novém Jičíně"
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2023 23.03.2023 09:00
Projektová dokumentace "Revitalizace administrativní budovy Suvorovova 1854/152 v Novém Jičíně"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2023 21.03.2023 09:00
ZŠ Komenského 1118/68, Nový Jičín - oprava a nátěr střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2023 15.03.2023 10:00
"L501 Lávka Za Potokem 90" - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2023 16.03.2023 09:00
Projektová dokumentace "Přestavba domu Masarykovo nám. 26/15 v Novém Jičíně na dům s byty"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.02.2023 10.03.2023 09:00
Elektrická akumulační rolba na úpravu ledové plochy zimního stadionu v Novém Jičíně
podlimitní Vyhodnoceno 23.02.2023 15.03.2023 10:00
Modernizace kotelen v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 23.02.2023 21.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››