Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín
podlimitní Hodnocení 06.01.2022 27.01.2022 10:00
Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá - Nový Jičín
podlimitní Hodnocení 04.01.2022 26.01.2022 10:00
Autobusové zastávky ve Straníku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.11.2021 01.12.2021 09:00
Dodávka ICT a příslušenství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.10.2021 11.11.2021 09:00
Dodávka 20 ks nerezových zásobníků teplé vody
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2021 22.09.2021 09:00
Přechod pro chodce před objektem Fokusu na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 09.09.2021 09:00
Nákup víceúčelového multifunkčního komunálního stroje (zametací stroj se sběrem s možností využití i pro zimní údržbu)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2021 02.08.2021 09:00
Modernizace síťové infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2021 26.07.2021 08:00
Informační systémy Městského úřadu Nový Jičín
nadlimitní Zadáno 28.06.2021 02.08.2021 10:00
Vybavení interiéru velké zasedací místnosti, chodby a kanceláře tajemníka, stavebních úprav s tím souvisejících na radnici MěÚ Nový Jičín na ulici Masarykovo nám. 1/1 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2021 13.07.2021 09:00
Chodník podél silnice I/57 na parc. č. 700/1 k.ú. Bludovice u Nového Jičína
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2021 13.07.2021 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín
nadlimitní Zadáno 24.05.2021 28.06.2021 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny Poděbradova 1834/14 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 01.06.2021 09:00
Modernizace teplovodu Nádražní 21, 23, 26, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 18.05.2021 09:00
Kryté stání Loučka u Nového Jičína – stavební úpravy vnitřních prostor, opatření proti vodě a úprava veřejného osvětlení
podlimitní Zadáno 22.04.2021 11.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››