Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup a dodávka odpadních nádob
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.01.2020 24.01.2020 09:00
Vytvoření e-mailového serveru s groupwarovými službami pro město Nový Jičín včetně poskytnutí licence a poskytování technické podpory.
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2019 02.12.2019 12:00
Chodníkové těleso v ulici Na Valech v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2019 07.11.2019 09:00
Zajištění telekomunikačních služeb v mobilních sítích pro město Nový Jičín
podlimitní Hodnocení 24.10.2019 18.11.2019 10:00
Projektová dokumentace na bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, v Novém Jičíně
podlimitní Zadáno 24.10.2019 18.11.2019 10:00
Zpracování projektové dokumentace na akci "Zesílení stropních desek východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 14.10.2019 09:00
Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro roky 2019 - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 04.10.2019 09:00
Rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně
podlimitní Zadáno 20.09.2019 14.10.2019 10:00
Dodávka scénických pohyblivých hlav, parových svítidel a splittru včetně montáže, instalace a zaškolení pro Beskydské divadlo v Novém Jičíně.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2019 30.09.2019 09:00
Okružní křižovatka na ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2019 20.09.2019 09:00
Úprava levostranného přítoku Stranického potoka dl. 0,070 km – III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019 28.08.2019 09:00
Poskytování odborných služeb pověřence pro ochranu osobních údajů a některých souvisejících činností.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2019 16.07.2019 09:00
Modernizace kotelny Bulharská 747/15 a demontáž kotelny Bulharská 741/6
podlimitní Zadáno 24.06.2019 17.07.2019 10:00
Rozšíření stávající cyklostezky v km 7,9 – 8,2 Nový Jičín – Bludovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 02.07.2019 09:00
Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 01.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››