Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkoviště na ul. Dlouhá (podél komunikace vlevo nahoru) v Novém Jičíně
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 12.06.2024 10:00
Demolice lávky do areálu Střední školy technické a zemědělské, Žilina u Nového Jičína
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2024 22.05.2024 10:00
Oprava volného bytu č. 6 v domě na ulici Jičínská 275 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2024 20.05.2024 12:00
Výměna okenních otvorů a oprava vstupních prosklených dveří ZŠ Tyršova 1, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2024 20.05.2024 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka při přípravě a realizaci stavby „Rekonstrukce venkovního bazénu ulice Novosady 10, Nový Jičín“
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.05.2024 16.05.2024 10:00
Rekonstrukce bytového domu č.p.25 na ulici 5.května a č.p.1 na ulici Jungmannova v Novém Jičíně - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2024 15.05.2024 10:00
MŠ Jiráskova - rekonstrukce zahrady
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.04.2024 13.05.2024 09:00
Nákup míchacího kotle do ŠJ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2024 13.05.2024 10:00
Vozidla pro Technické služby města Nového Jičína, příspěvkovou organizaci
nadlimitní Příjem nabídek 22.04.2024 27.05.2024 10:00
Dům na ul. U Jičínky 2007/25 - revitalizace - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.04.2024 03.05.2024 10:00
Předání plastových odpadů a kovů oprávněné osobě k druhotnému použití
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2024 25.04.2024 09:00
Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2024 26.04.2024 09:00
Revitalizace administrativní budovy Suvorovova 1854/152 v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 03.04.2024 13.05.2024 10:00
Rekonstrukce veřejných toalet v budově č.p. 2206, Úzká 29, Nový Jičín - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2024 08.04.2024 10:00
„Dům na ul. Masarykovo náměstí 27/16 – oprava havarijního stavu“ – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2024 12.04.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››