Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy fasád a výměna klempířských prvků, Městská knihovna v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2015 29.09.2015 10:00
Stavební úpravy části 1.NP noclehárny Charitního domu na ulici Dolní Brána č.p. 2075/57 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 21.09.2015 09:00
Nákup a dodávka nových a renovovaných svislých symbolů dopravního značení pro rok 2016 a 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2015 05.10.2015 09:00
Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc. č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína – I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2015 10.09.2015 10:00
Úprava požární nádrže č.1 na levostranném přítoku Stranického potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2015 10.09.2015 09:00
Nákup a dodávka vybraného elektromateriálu pro údržbu a opravy veřejného osvětlení pro rok 2016 a 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2015 01.10.2015 09:00
Zimní údržba komunikací pluhováním v městských částech Nového Jičína
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2015 30.09.2015 09:00
Zajištění zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky ZŠ – 56.2551.
VZ malého rozsahu Zadávání 03.08.2015 14.08.2015 10:00
Oprava podlah v dílně oprav a v dílně místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2015 24.08.2015 10:00
Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 04.08.2015 09:30
Rekonstrukce kotelny Azylový dům Dolní Brána 2075/57, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 03.08.2015 09:00
Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně – II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2015 03.08.2015 10:00
Úklidové služby v objektech Města Nový Jičín
nadlimitní Zadáno 13.07.2015 08.09.2015 10:00
Nákup a dodávka rostlinného materiálu pro podzim 2015 a 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2015 27.07.2015 09:00
Nákladní automobil s nosičem kontejnerů pro svoz odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2015 10.08.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016