Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poradenská a kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2015 04.01.2016 09:00
Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky v Anglii
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2015
Vybudování klimatizace v přístavbě ZŠ Tyršova Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2015 30.10.2015 09:00
Nákup a dodávka vybraných komponentů vánoční výzdoby (vánočního osvětlení)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2015 23.10.2015 09:00
Oprava podlahových krytin v ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o. - bez elektronické aukce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015 14.10.2015 07:00
Zimní údržba komunikací pluhováním v městské části Kojetín a Čerťák a v městské části Straník
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015 26.10.2015 09:00
Nákup a dodávka pracovních oděvů, obuvi a rukavic pro rok 2016 a 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2015 28.10.2015 09:00
Oprava podlah v ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2015 30.09.2015 07:00
Stavební úpravy fasád a výměna klempířských prvků, Městská knihovna v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2015 29.09.2015 10:00
Stavební úpravy části 1.NP noclehárny Charitního domu na ulici Dolní Brána č.p. 2075/57 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 21.09.2015 09:00
Nákup a dodávka nových a renovovaných svislých symbolů dopravního značení pro rok 2016 a 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2015 05.10.2015 09:00
Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc. č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína – I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2015 10.09.2015 10:00
Úprava požární nádrže č.1 na levostranném přítoku Stranického potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2015 10.09.2015 09:00
Nákup a dodávka vybraného elektromateriálu pro údržbu a opravy veřejného osvětlení pro rok 2016 a 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2015 01.10.2015 09:00
Zimní údržba komunikací pluhováním v městských částech Nového Jičína
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2015 30.09.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016