Profil zadavatele: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace
  • IČO: 62330136
  • Adresa:
    Tyršova 144/1
    74101 Nový Jičín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_10.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna okenních otvorů a oprava vstupních prosklených dveří ZŠ Tyršova 1, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2024 20.05.2024 10:00
Nákup míchacího kotle do ŠJ
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2024 13.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016