Profil zadavatele: Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

  • Název: Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace
  • IČO: 47998261
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 32/20
    74101 Nový Jičín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_12.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně - 1.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2021 26.05.2021 09:00
Nový dodávkový automobil
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.01.2021 02.02.2021 09:00
Stavební úpravy fasád a výměna klempířských prvků, Městská knihovna v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2015 29.09.2015 10:00
Repase dřevěných oken a dveří v Městské knihovně - Vila Ferdinanda Czeicznera, Husova 2, Nový Jičín (nemovitá kulturní památka)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2015 24.06.2015 12:00
Stavební úpravy zastřešení pódia v areálu Na Skalkách v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2014 24.02.2014 07:30
Dodávka knih pro Městskou knihovnu Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2013 13.05.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016