Profil zadavatele: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace
  • IČO: 75003732
  • Adresa:
    K. Čapka 372/6
    74101 Nový Jičín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy zpevněných ploch a okolí MŠ Jubilejní
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2020 22.05.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016