Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ Dlouhá 56
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2024 15.03.2024 10:00
: „Revitalizace okolí lokality Čerťák – dokončení 3. etapy“ - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2024 06.03.2024 09:00
„Dům na ul. Dobrovského 39/2 - revitalizace“ – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2024 08.03.2024 09:00
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2024 11.03.2024 10:00
Odvodnění pozemků nad zahrádkářskou osadou - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2024 04.03.2024 10:00
Chodníkové těleso v Bludovicích u Nového Jičína, úsek od č. p. 4 po č. p. 90
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 29.02.2024 09:00
Tyršova II. etapa – zpevněné plochy a mobiliář
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 28.02.2024 08:00
Stavební úpravy kaple sv. Michala, č. p. 69 Bludovice u Nového Jičína
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2024 26.02.2024 10:00
"Rekonstrukce veřejných toalet v areálu Skalky, Nový Jičín" - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2024 26.02.2024 10:00
Parkoviště na ul. Dlouhá u byt. domu č. or. 13 - 15 - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2024 14.02.2024 09:00
Zřízení autobusové zastávky na ulici Riegrova v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2024 15.02.2024 09:00
L501 Lávka Za Potokem 90
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2024 14.02.2024 09:00
Oprava opěrné zdi VT Rakovec na ul. Slezská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.01.2024 07.02.2024 09:00
Vozidlo – multifunkční komunální stroj pro letní a zimní údržbu komunikací
nadlimitní Příjem nabídek 22.01.2024 26.02.2024 10:00
Pořízení služebního vozidla pro MěÚ Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.01.2024 05.02.2024 10:00
všechny zakázky