Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy budovy Městského úřadu na ul. Divadelní 1 včetně přilehlého prostranství
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 08.07.2024 10:00
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Jubilejní - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2024 17.06.2024 10:00
Opravy chodníkových těles ul. Dvořákova, ul. Nádražní, ul. Smetanovy sady v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2024 20.06.2024 10:00
Parkoviště na ul. Dlouhá (podél komunikace vlevo nahoru) v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 23.05.2024 12.06.2024 10:00
Demolice lávky do areálu Střední školy technické a zemědělské, Žilina u Nového Jičína
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2024 22.05.2024 10:00
Oprava volného bytu č. 6 v domě na ulici Jičínská 275 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2024 20.05.2024 12:00
Výměna okenních otvorů a oprava vstupních prosklených dveří ZŠ Tyršova 1, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2024 20.05.2024 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka při přípravě a realizaci stavby „Rekonstrukce venkovního bazénu ulice Novosady 10, Nový Jičín“
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.05.2024 16.05.2024 10:00
Rekonstrukce bytového domu č.p.25 na ulici 5.května a č.p.1 na ulici Jungmannova v Novém Jičíně - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2024 15.05.2024 10:00
MŠ Jiráskova - rekonstrukce zahrady
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.04.2024 13.05.2024 09:00
Vozidla pro Technické služby města Nového Jičína, příspěvkovou organizaci
nadlimitní Hodnocení 22.04.2024 27.05.2024 10:00
Předání plastových odpadů a kovů oprávněné osobě k druhotnému použití
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2024 25.04.2024 09:00
Revitalizace administrativní budovy Suvorovova 1854/152 v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 03.04.2024 13.05.2024 10:00
Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
podlimitní Vyhodnoceno 21.03.2024 06.05.2024 10:00
Odkanalizování objektu a stavba DČOV na pozemcích parc. č. 142/2, 142/3, 1737/5 v katastrálním území Straník
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2024 27.03.2024 15:00
všechny zakázky