Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
M 203 Most Dolní Brána – U Grasmanky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.01.2023 10.02.2023 09:00
Nakládání s gastroodpadem v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2023 06.02.2023 09:00
Oprava volného bytu č.2 v domě č.p.1213 na ulici Resslova 1 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.01.2023 26.01.2023 09:00
Skatepark v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 02.01.2023 23.01.2023 10:00
Oprava volného bytu č.1 v domě č.p. 26 na ulici Jungmannova 2 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.11.2022 16.11.2022 09:00
Pořízení nového vozidla na konvenční paliva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.11.2022 16.11.2022 10:00
Revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2022 10.11.2022 09:00
Víceúčelová sportovní hala Nový Jičín
nadlimitní Hodnocení 10.10.2022 22.11.2022 14:00
Aktualizace webových stránek města Nového Jičína
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2022 10.10.2022 12:00
Revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín
podlimitní Vyhodnoceno 22.09.2022 24.10.2022 10:00
Pořízení elektromobilu
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2022 27.09.2022 09:00
Dodávka ICT - Nová informatika, digitální propast 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.08.2022 24.08.2022 13:00
Dodávka ICT a příslušenství - Nová informatika, digitální propast 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.06.2022 20.07.2022 13:00
Pořízení nového vozidla na konvenční paliva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.05.2022 08.06.2022 09:00
Modernizace kotelny Luční 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2022 25.05.2022 09:00
všechny zakázky