Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 24 ks nových nerezových zásobníků teplé vody
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2020 07.10.2020 09:00
Stavební úpravy v provozovně jídelny, Měšťanský dům č.p. 26 na ulici Masarykovo nám. 15 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 02.10.2020 08:00
Dodávka technického vybavení odborných učeben
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2020 08.10.2020 10:00
Dodávka ICT techniky pro zajištění distančního vzdělávání
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2020 29.09.2020 12:00
Oprava bytu č. 2 bytového domu č.p. 42 na ulici Masarykovo nám. 26 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2020 24.09.2020 09:00
Konsolidace Technologického centra města Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.09.2020 22.09.2020 08:00
Oprava bytu č. 6 bytového domu č.p. 1213 na ulici Resslova 1 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2020 15.09.2020 08:00
Nákup a instalace 9 ks parkovacích automatů a 1 ks závorového systému, včetně technického vybavení a softwarového příslušenství
podlimitní Hodnocení 28.08.2020 16.09.2020 10:00
Stavební úpravy objektu bývalé kotelny na sklady nářadí a zahradní techniky na ulici B. Martinů 4 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2020 02.09.2020 09:00
Pořízení služebního vozidla na alternativní pohon CNG pro MěÚ Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.07.2020 22.07.2020 11:00
Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drážkách, Loučka - Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2020 15.06.2020 09:00
Modernizace elektro-požární signalice Beskydského divadla v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.05.2020 04.06.2020 09:00
Stavební úpravy prostoru sprch pro veřejnost krytého bazénu v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2020 26.05.2020 10:00
Stavební úpravy zpevněných ploch a okolí MŠ Jubilejní
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 22.05.2020 08:00
Veřejné osvětlení, prodloužená ul. Purkyňova, (lokalita stadion) , Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a Dolní Předměstí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2020 15.05.2020 09:00
všechny zakázky