Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2022 17.10.2022 10:00
Pořízení elektromobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2022 27.09.2022 09:00
Dodávka zboží charakteru informačních a komunikačních technologií – nová informatika, digitální propast 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2022 23.09.2022 13:00
Mapování prvků městského mobiliáře a dalších geo prvků města
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2022 12.09.2022 12:00
Skatepark v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 26.08.2022 14.09.2022 10:00
Oprava volného bytu č.6 v domě č.p.27 na Masarykově náměstí 16 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.08.2022 31.08.2022 09:00
Dodávka ICT - Nová informatika, digitální propast 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.08.2022 24.08.2022 13:00
Aktualizace webových stránek města Nového Jičína
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2022 29.08.2022 11:00
Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 10.08.2022 05.09.2022 10:00
Podélná parkovací stání na ulici Dlouhá v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2022 10.08.2022 10:00
Etážové parkovací stání na ul. Nerudově v Novém Jičíně - zpracování PD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.07.2022 10.08.2022 09:00
Místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – I. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.07.2022 08.08.2022 10:00
Dodávka ICT a příslušenství - Nová informatika, digitální propast 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.06.2022 20.07.2022 13:00
Pořízení nového vozidla na konvenční paliva
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2022 08.06.2022 09:00
Mobiliář na ulici Tyršova v Novém Jičíně - 1. etapa (osazení obrubníku a dvojřádku)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2022 31.05.2022 09:00
všechny zakázky