Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vozidla pro Technické služby města Nového Jičína, příspěvkovou organizaci
nadlimitní Příjem nabídek 22.04.2024 27.05.2024 10:00
Dům na ul. U Jičínky 2007/25 - revitalizace - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.04.2024 03.05.2024 10:00
Předání plastových odpadů a kovů oprávněné osobě k druhotnému použití
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 25.04.2024 09:00
Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 26.04.2024 09:00
Revitalizace administrativní budovy Suvorovova 1854/152 v Novém Jičíně
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 13.05.2024 10:00
Rekonstrukce veřejných toalet v budově č.p. 2206, Úzká 29, Nový Jičín - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2024 08.04.2024 10:00
„Dům na ul. Masarykovo náměstí 27/16 – oprava havarijního stavu“ – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2024 12.04.2024 09:00
Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
podlimitní Příjem nabídek 21.03.2024 06.05.2024 10:00
Parkoviště na ul. Dlouhá (komunikace směrem k bytovým domům č.p. 50, 52) v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.03.2024 03.04.2024 10:00
Parkoviště na ul. Jubilejní u ZŠ - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2024 28.03.2024 07:00
Odkanalizování objektu a stavba DČOV na pozemcích parc. č. 142/2, 142/3, 1737/5 v katastrálním území Straník
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2024 27.03.2024 15:00
Výtahy bytových domů Luční 1828/2, 1799/3, 1825/4 Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2024 20.03.2024 09:00
Areál krytého bazénu – ústřední topení “ zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.02.2024 18.03.2024 09:00
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
podlimitní Vyhodnoceno 19.02.2024 11.03.2024 10:00
Oprava opěrné zdi VT Rakovec na ul. Slezská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.01.2024 07.02.2024 09:00
všechny zakázky