Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 1. Projektová dokumentace "Provozní objekt (šatny) pro Sportovní areál Nový Jičín" a Část 2. Projektová dokumentace "Multifunkční hřiště ve Sportovním areálu Nový Jičín"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2022 09.06.2022 10:00
Mobiliář na ulici Tyršova v Novém Jičíně - 1. etapa (osazení obrubníku a dvojřádku)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2022 31.05.2022 09:00
Nová teplovodní přípojka pro objekt Dlouhá 1887/45 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2022 30.05.2022 08:00
Nákup teleskopického čelního kolového nakladače
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2022 30.05.2022 09:00
Parkoviště na ulici Vančurova (část 1 a část 2)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2022 27.05.2022 09:00
Modernizace kotelny Luční 3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2022 25.05.2022 09:00
Výměna okenních otvorů základní školy Tyršova 1, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2022 24.05.2022 10:00
Pořízení nového vozidla na alternativní paliva (elektro)
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 20.05.2022 09:00
Pořízení nového vozidla na konvenční paliva
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 20.05.2022 09:00
Dodávka 2ks elektronických úředních desek pro město Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 20.05.2022 11:00
Oprava vstupu, vstupního schodiště a přístupové rampy - zimní stadion, U Stadionu č.p. 2180, Nový Jičín - opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 20.05.2022 09:00
Vodovodní řad k.ú. Bludovice u Nového Jičína, záhumenní cesta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2022 26.05.2022 09:00
Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně - 2. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2022 16.05.2022 10:00
Modernizace kotelny Luční 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2022 20.05.2022 09:00
Komunikace ulice Potoční, Žilina u Nového Jičína vč. odvodnění
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2022 12.05.2022 10:00
všechny zakázky