Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklidové práce v budovách města Nový Jičín
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2023 30.06.2023 10:00
Vozidlo – multifunkční komunální stroj pro letní a zimní údržbu komunikací
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2023 30.06.2023 10:00
Zprostředkování finančního leasingu (48 měsíců) na pořízení osobního automobilu Škoda Kamiq TSI 1 pro výkon agendy sociálně právní ochrany dětí správního obvodu ORP Nový Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 12.06.2023 11:00
Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - IV. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 12.06.2023 09:00
M704 Most Na Poříčí u č. p. 53
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 19.06.2023 09:00
Výstavba parkoviště o třech parkovacích místech u MŠ Máj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 12.06.2023 09:00
Místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – II. etapa – zpracování PD a budoucí výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 12.06.2023 09:00
Řemesla - Dodávka nábytku a interiérového vybavení
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 12.06.2023 10:00
Výsadba stromů v centrálním prostoru Masarykova náměstí v Novém Jičíně s následnou péčí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2023 12.06.2023 12:00
Oprava VZT systému Beskydského divadla - Nový Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2023 02.06.2023 10:00
Propustek u domu č.p.61, k.ú. Straník – zpracování PD a budoucí výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2023 29.05.2023 09:00
Výměna oken na budově radnice v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13052/8-3332)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2023 18.05.2023 09:00
Stavební úpravy sociálního zázemí ve 2.NP a 3.NP objektu Divadelní 849/8 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.04.2023 12.05.2023 09:00
Stavební úpravy sociálního zařízení budovy radnice v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.04.2023 11.05.2023 09:00
Úprava zahrady MŠ Komenského – 1. etapa (SO 01, SO 02, SO 04, SO 05)
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2023 05.05.2023 09:00
všechny zakázky