Veřejné zakázky města Nového Jičína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nový Jičín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava ZTI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2021 23.04.2021 09:00
Revitalizace bytového domu Na Lani 212, Nový Jičín
podlimitní Příjem nabídek 07.04.2021 27.04.2021 10:00
Revitalizace bytového domu Zborovská 400/11, Nový Jičín
podlimitní Příjem nabídek 06.04.2021 28.04.2021 10:00
Stavba Cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice, úsek vojenská vlečka
podlimitní Příjem nabídek 01.04.2021 22.04.2021 10:00
Místní komunikace v Novém Jičíně
podlimitní Příjem nabídek 01.04.2021 23.04.2021 10:00
Oprava elektroinstalace ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 p.o. - 1.PP a půda - 5.etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.03.2021 19.04.2021 09:00
Úprava zahrady MŠ Smetanovy sady 6 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 14.04.2021 09:00
Rekonstrukce plynové kotelny Trlicova 1783/10 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2021 26.04.2021 09:00
Splašková kanalizace Žilina u Nového Jičína- III.etapa,ul. Okružní
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2021 07.04.2021 09:00
Modernizace teplovodu Jičínská 212, 221, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2021 07.04.2021 09:00
Rekonstrukce plynové kotelny K Nemocnici 188/15 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.03.2021 30.03.2021 09:00
Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2021, I. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2021 24.03.2021 09:00
Rekonstrukce učeben dílen ZŠ Jubilejní 3 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2021 18.03.2021 09:00
Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín
podlimitní Příjem nabídek 05.03.2021 26.04.2021 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ na ulici Jiráskova 10 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2021 17.03.2021 10:00
všechny zakázky